Vaccination

OBS OBS. DER ER STORE VANSKELIGHEDER MED LEVERING AF VACCINER I ÅR, HVORFOR DER ER UDFORDRINGER MED PLANLÆGNING AF TIDER, MEN VI GØR DET SÅ GODT VI KAN. I ER MEGET VELKOMNE TIL AT RINGE FOR TIDSBESTILLING.

Vi vaccinerer mod influenza, lungebetændelse (pneumokok) og covid19 (Pfizer) i oktober, november og december måned.

Vedr. vaccination mod lungebetændelse (pneumokok), er man dækket i 6 år, og skal derfor ikke have den igen før efter 6 år.

Vi vaccinerer kun med Pfizervaccinen mod covid19, men det er ikke være nogen hindring at man tidligere har fået en af de andre vacciner.

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/Vaccination/Efter%C3%A5r/Pjece-skal-jeg-vaccineres.ashx

Her er sundhedsstyrelsens liste over hvilke personer, der kan få gratis influenzavaccine.

Er du i tvivl om, hvorvidt du eller en af dine nærmeste hører til en af grupperne, kan du kontakte lægen, som kan hjælpe med at vurdere, om vaccinationen er relevant for dig.

Følgende borgere er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination hvert år fra den 1. oktober til 31. december 2022:

 • Alle personer, der er fyldt 65 år inden den 31.12.22
 • Personer, der lever med kroniske sygdomme som:
  – Kronisk lungesygdom
  – Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – Diabetes 1 eller 2
  – Medfødt eller erhvervet immundefekt
  – Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  – Kronisk lever- og nyresvigt
  – Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige med BMI >30
 • Førtidspensionister
 • Immunsupprimerede og deres husstandskontakter efter lægelig vurdering
 • Børn på 2-6 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza
 • Børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

Beskyttelsesgrad:
Immunitet opnås i løbet af 2-3 uger efter vaccination og holder sædvanligvis 6-12 måneder.
Hos yngre, raske personer forebygger vaccination 70-90% af sygdomstilfælde forårsaget af influenzavirus.
Hos ældre personer er beskyttelsen mod almindelig influenzasygdom noget lavere. Beskyttelsen mod alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelser og dødsfald hos ældre er op til 60%.