Profil

Praksis er for øjeblikket lukket for tilgang af nye patienter.

Klinikken drives med en læge, halvanden sygeplejerske og en sekretær. Der vil i perioder også være en uddannelseslæge.

Det kan blive nødvendigt at lukke i ferier, men vi vil i forbindelse med kurser og andet fravær, forsøge at skaffe vikarer.

Sekretær Sandie Rasmussen,  sygeplejerske Susanne Stenkjær Jacobsen, sygeplejerske Benthe Juszczyk og læge Birgitte Meyer udgør den faste stab i klinikken.

Sygeplejerske Susanne Stenkjær Jacobsen og Benthe Juszczyk kan varetage mange funktioner: Give kvalificerede råd i telefonen, skifte sår, teste urin, tage blodprøver, skylle ører, varetage diabetes og blodtrykskontrol, vaccinere børn, rejsende etc.

Sekretær Sandie Rasmussen tager sig af tidsbestillinger, receptfornyelser, attester og alskens praktiske spørgsmål.

Klinikken har tilknyttet to lægevikarer (Svend Skottfelt og Per Nilsson) samt en sekretærvirkar (Bodil Frederiksen), som vil hjælpe os i forbindelse med kurser og andet kortere fravær.

Praksis og dermed også vores patienter uddanner unge læger, som er her ca 6 mdr. af gangen. Vi håber, at I vil tage godt imod disse engagerede og dygtige unge mennesker.

 

IMG_0724