Personale

 

Læge Birgitte Meyer

Speciallæge i Almen Medicin

Født i 1957 Praktiserende læge i 1993

Medlem af: Praktiserende Lægers Organisation Dansk selskab for manuel medicin

    Sekretær Sandie Rasmussen
    Sygeplejerske Susanne Stenkjær Jacobsen
    Sygeplejerske Benthe Juszczyk